R

Regulamin

Regulamin obiektu

19 grudnia 2016

Regulamin

 

Regulamin Gościnnej Kamienicy

Dyrekcja Gościnnej Kamienicy będzie Państwu bardzo wdzięczna za współpracę  w przestrzeganiu niniejszego regulaminu, który ma służyć zapewnieniu spokoju i bezpieczeństwa pobytu wszystkich naszych Gości.

 

1.Pokój w Gościnnej Kamienicy wynajmowany jest na doby.

2.Doba Gościnnej Kamienicy trwa od godziny 14.00 do godziny 12.00 dnia następnego

3.Jeśli gość nie określił czasu pobytu najmując pokój przyjmuje się, ze pokój został wynajęty na jedną dobę.

4.Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość Gościnnej Kamienicy powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.

5.Gościna Kamienica uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

6.Gościnna Kamienica może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin obiektu, wyrządzając szkodę w mieniu, gości, pracowników lub innych osób w nim przebywających, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Gościnnej Kamienicy..

7.W Gościnnej Kamienicy obowiązuje cisza w godzinach 22.00–6.00.

8.W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług Gościnnej Kamienicy mają obowiązek tak się zachowywać, by nie zakłócać spokoju innych gości.

9.Osoby nie zameldowane w Gościnnej Kamienicy mogą przebywać w pokoju Gościnnej Kamienicy od godziny 7.00 do godziny 22.00.

10.W przypadku rezerwacji miejsca hotelowego, za które Klient zdecydował się zapłacić bezpośrednio w Gościnnej Kamienicy rezerwacja dokonana za pomocą: serwisu rezerwacyjnego on-line, rezerwacja telefoniczna lub mailowa utrzymywana jest do godz. 18.00 w dniu przyjazdu. Po upływie tego terminu obiekt, w którym dokonano rezerwacji jest upoważniony do jej anulowania w razie braku kontaktu z klientem.

11.W przypadku potwierdzenia rezerwacji pokoju do godziny 18:00 w dniu przyjazdu lub w przypadku nie dotarcia Gościa w zaplanowanym terminie do obiektu. Gościnna Kamienica ma prawo żądać od Gościa opłaty za pierwszą dobę w wysokości 100% ceny pokoju zarezerwowanego.

12.Gościnna Kamienica świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do recepcji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

13.Gościnna Kamienica ma obowiązek zapewnić:

  • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  • bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  • profesjonalną i uprzejmą obsługę
  • w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.

 14.Na życzenie gościa Gościnna Kamienica świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

  • udzielania informacji związanych z pobytem i podróżą
  • budzenie o wyznaczonej godzinie
  • obsługa pokoju w tym sprzątanie tylko wówczas gdy na drzwiach pokoju jest wywieszona taka informacja

15.Gościnna Kamienica nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności, innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli nie zostaną one oddane do depozytu w recepcji..

16.Gościnna Kamienica nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, parking Gościnnej Kamienicy jest niestrzeżony.

17.Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju Gościnnej Kamienicy, a także palenia ognia lub papierosów.

18.Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 500 złotych.

19.Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju Gościnnej Kamienicy będą odesłane na adres wskazany przez gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Gościnna Kamienica przechowa te przedmioty przez 3 miesiące.

20.Goście ponoszą pełną odpowiedzialność za zniszczenie lub zaginięcie wyposażenia pokoju lub mienia powierzonego im do użytku przez Gościnną Kamienicę.

21.Przez cały czas pobytu w hotelu dzieci poniżej 13 lat muszą znajdować się pod stałą opieką i nadzorem osób dorosłych.Za zachowania dzieci, w tym poczynione uszkodzenia i lub szkody odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.

22.Rozpoczęcie pobytu w hotelu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przepisów tego regulaminu przez Gościa.


Dyrekcja Gościnnej Kamienicy